KWSP

Bagi ibubapa yang mempunyai simpanan KWSP, mereka dibolehkan membuat pengeluaran untuk tujuan pembayaran yuran tahunan universiti.  Untuk tujuan ini pihak KWSP memerlukan dokumen sokongan.  Oleh yang demikian ibubapa perlu memaklumkan kepada MedicMesir untuk kami memohon pihak Universiti bagi penyediaan dokumen sokongan tersebut.