Agihan Makanan dan bantuan kewangan

Salam

Untuk makluman

1. Pembelian stok makanan setempat – minta pelajar berurusan dengan kordinator masing di lokasi mengikut bandar.
2. Bantuan pinjaman kewangan juga telah diperuntukkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button