BORANG MAKLUM BALAS PILIHAN TEMPAT PENGAJIAN

Pelajar-Pelajar Tajaan JPA di Mesir

Sebagaimana Saudara/Saudari pelajar sedia maklum, YB Menteri Pendidikan telah mengeluarkan kenyataan akhbar terkini pada 18 September 2013 berhubung pengajian di Mesir. Antara perkara yang dinyatakan di dalam kenyataan tersebut adalah :

“Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 18 September 2013 telah mengambil keputusan untuk membenarkan pelajar-pelajar Malaysia dari universiti di Mesir yang memilih untuk menyambung pengajian di institusi pengajian tinggi (IPT) di Malaysia dalam bidang perubatan, pergigian dan farmasi dibolehkan melaksanakan pemindahan kredit berdasarkan prinsip “parallel” (“minus one rule”) berdasarkan tahun pengajian secara “one-off”. Penempatan pelajar-pelajar di IPT di Malaysia tidak melibatkan pelajar-pelajar yang sedang mengikuti program klinikal bagi bidang perubatan dan pergigian.”

Bagi tujuan penyelarasan dan tindakan Jabatan ini seterusnya, sukacita para pelajar dimohon agar dapat mengisi borang maklum balas tempat pengajian di pautan ini :

Sila klik sini untuk borang maklumbalas.

Sekian, Terima Kasih.

Bahagian Pembangunan Modal Insan
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Sumber :http://esilav2.jpa.gov.my/esila_new/mesir2013tempatPengajian.php

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button