Budget & Planning Aktiviti Pelajar – Mansoura & Tanta

Salam,
Mohon semua exco pelajar MedicMesir di Mansoura dan Tanta untuk mengemukakan keperluan budget untuk program pelajar setakat tahun akademik 2009 (July 2009). Sila kemukakan keperluan biro sebelum 1hb April 2009. Senarai budget yang diluluskan akan dimaklumkan pada minggu pertama May 2009. Sila ambil maklum, perancangan budget ini penting bagi mempastikan aktiviti pelajar berjalan secara terancang dan bukan improntu…
Sekian…

sitihaniza @ ummi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button