Dokumen Tuntutan KWSP / MAIS dan Zakat Negeri

Bagi pelajar yang telah memohon MAIS (samada yg sudah mendapat jawapan atau belum dari pihak MAIS), MedicMesir akan menguruskan secepat mungkin tuntutan bantuan umum dan tuntutan tiket.
Oleh itu, sila ambil maklum, bahawa urusan penghantaran 3 dokumen dibawah :
salinan tiket, boarding pas dan surat pengesahan pendaftaran belajar di universiti akan terus dihantar oleh MedicMesir kepada MAIS. Bagi Tajaan Zakat dari negeri-negeri lain, sila pastikan anda membawa borang tersebut ke Mesir untuk tujuan pengesahan di pejabat MSD Cairo.

Surat pengeluaran KWSP akan dikeluarkan kepada semua pelajar dalam masa 2 minggu selepas mendaftar.

Yuran universiti akan di serahkan kepada universiti sebelum 1hb jan 2010.
Oleh itu, ibubapa diminta menghantar deraf atau bayaran sebelum 15hb December 2009.

Harap Maklum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button