Bagi ibubapa yang mempunyai simpanan KWSP, mereka dibolehkan membuat pengeluaran untuk tujuan pembayaran yuran tahunan universiti.  Untuk tujuan ini pihak KWSP memerlukan dokumen sokongan.  Oleh yang demikian, ibubapa perlu memaklumkan kepada MedicMesir terlebih dahulu bagi penyediaan dokumen sokongan tersebut.

Call Now Button