Struktur Yuran Universiti

Mansoura University

Dentistry (5tahun)
Tahun Pertama= 3300 pound sterling (RM21K). Tahun Ke2-5= 1800 pound sterling(RM11K)

Ordinary Medic (6 tahun)
Tahun Pertama= 3300 pound sterling(RM21k). Tahun Ke2-5= 1800 pound sterling(RM11K)

Manchester Twinning Program (6tahun)
Tahun Pertama= 4000 pound sterling(RM25,600). Tahun Ke2-5= 3000 pound sterling(RM21K)

(*berdasarkan Kadar Pertukaran = 1 pound sterling = RM6.4)

Sila buat pembayaran jumlah dalam ‘pound sterling’ terus di atas nama ‘Mansoura University’ . Ansuran bayaran 2 atau 3 kali boleh diuruskan melalui MedicMesir.

————

Universiti Al Azhar

Tahun Pertama= 2000USD (100% tajaan )- Yuran akan dibayar oleh MedicMesir terus ke universiti
Tahun 2-6= 8000 USD / setahun

Sila ambil maklum, JPA/MARA tidak menaja mana-mana pelajar ke Uni AL Azhar

————

Universiti Alexandria

Tahun 1-6= 8000 USD / setahun

Yuran perlu dibayar sepenuhnya semasa mendaftar.

————

Universiti Zagazig

Tahun Pertama= 2000USD
Tahun 2-6= 8000 USD / setahun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button